Bếp Tàu.

Tối qua đánh catering 200 người, nguyên team phải di chuyển tới làm tại bếp function. Gặp một người gốc Hoa rất giống Chú ngày xưa. Hai chú cháu xoay vần cả buổi với mấy cái woks, mấy cái vá, muỗng to và dài hơn sải cánh tay, với những ngọn lửa mạnh gấp 10 … Continue reading Bếp Tàu.