“Nấu ăn là nghề dễ tạo phước nhất, nhưng cũng là nghề dễ tạo nghiệp (chướng) nhất.”

Một người bạn của tôi từng nói, "Nấu ăn là nghề dễ tạo phước nhất, nhưng cũng là nghề dễ tạo nghiệp (chướng) nhất." (*) Nhớ cách đây chừng ba năm, có một nhà hàng của người Việt ở khu X., Melbourne, Úc. Nhà hàng này làm ăn khá phát đạt, khách khứa tấp nập … Continue reading “Nấu ăn là nghề dễ tạo phước nhất, nhưng cũng là nghề dễ tạo nghiệp (chướng) nhất.”