Cái bắt tay.

Nguyên cả tuần nay hôm nào cũng có người đến thử việc, lại thêm chuyện bàn giao vị trí trước khi ra đi, nên mỗi ngày đều "được" bắt tay chí ít là một người mới. Mới nhận ra cái bắt tay có thể tác động rất nhiều tới ấn tượng ban đầu về một … Continue reading Cái bắt tay.

Saigon sau 5 năm.

Tôi đến Saigon lần đầu tiên vào năm 2011. Nói dối bố mẹ rằng mình đi với hai anh cùng trường Đại học để các cụ yên tâm, chứ thực ra là xách balo cóc đơn thương độc mã lên đường. Hồi đó bạn bè tôi trong Saigon nhiều, mà toàn người quen qua Yahoo … Continue reading Saigon sau 5 năm.